ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
   
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วันที่ลงประกาศ 13 ม.ค. 2555
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สามารถ Download รายละเอียดท้ายประกาศ ได้ที่นี่Download
more>>
   
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ลงประกาศ 16 ธันวาคม 2554
รับ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาหลายสาขาวิชา คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://202.29.95.52/bcca/code/index.phpDownload
more>>
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรฝึกอบรม วันที่ลงประชาสัมพันธ์ 28 พ.ย.54
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประเดือนธันวาคม 2554 - เดือนมีนาคม 2555 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
more>>
   
ข่าวกิจการนักศึกษา ฉบับที่ 2/2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 วันที่ลงข่าว 22 พฤศจิกายน 2554
โครงการคนดีศรีวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครกิจกรรม กิจกรรม ?วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม?Download
more>>
 
ภาพกิจกรรม
 
ทรงพระเจริญ 5 ธันวาคม 2554
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555
ทำบุญขึ้นปีใหม่ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนฯ 8 _
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ_14_1_2555 จ.สมุทรสาคร
จัดนิทรรศการ งานสมุทรสาคร Expo2011
รับสมัครเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ช่างซ่อมและอัพเกรดคอม
 
       
ข่าวภายในวิทยาลัย
 
   
ข่าวกิจการนักศึกษา งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันที่ลงข่าว 17 ม.ค. 2555
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ณ บริเวณหน้าศาลากลาง ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมาDownload
more>>
   
กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 11 มกราคม 2555
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้ทำการเปิดสอนและปิดการฝึกอบรมการ ประเดือนธันวาคม 2554 - เดือน มกราคม 2555
more>>
   
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 3/2554 วันที่ลงประกาศ 30 ธ.ค. 2554
โปรดอ่านรายละเอียดต่อท้ายประกาศ ดูตัวอย่างใบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่Download
more>>
   
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 9 ธ.ค. 2554
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครบ 84 พรรษาDownload
more>>
 
         
ข่าวจาก สวชช
 
   
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 11 ม.ค. 55
โปรดคลิกดูรายละเอียดภายใน เพื่อ download เอกสารแนบประกาศDownload
more>>
   
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร 21 ธ.ค. 2554
Download
more>>
   
ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 11 ต.ค. 2554
Download
more>>
   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 มิ.ย.53
โปรดคลิกดูรายละเอียดภายใน เพื่อ download เอกสารแนบประกาศDownload
more>>
 
         
 
 
    
ผู้เข้าชมวันนี้ 000005 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00474975 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin