ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วันที่ลงประกาศ 13 ม.ค. 2555
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สามารถ Download รายละเอียดท้ายประกาศ ได้ที่นี่Download
more>>
   
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ลงประกาศ 16 ธันวาคม 2554
รับ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาหลายสาขาวิชา คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://202.29.95.52/bcca/code/index.phpDownload
more>>
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรฝึกอบรม วันที่ลงประชาสัมพันธ์ 28 พ.ย.54
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประเดือนธันวาคม 2554 - เดือนมีนาคม 2555 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
more>>
   
ข่าวกิจการนักศึกษา ฉบับที่ 2/2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 วันที่ลงข่าว 22 พฤศจิกายน 2554
โครงการคนดีศรีวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครกิจกรรม กิจกรรม ?วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม?Download
more>>
   
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กิจกรรม "วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" วันที่ลงประกาศ 18 พ.ย. 2554
คลิกอ่านรายละเอียดท้ายประกาศ
more>>
   
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 27 ตุลาคม 2554
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 และวันที่ 24 กันยายน 2554 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน โดยในวันที่ 3 กันยายน 2554 ได้ดำเนินการจัดประชุมครูผู้สอนในสาขาวิชากDownload
more>>
   
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับอนุปริญญาปีการศึกษา 2554
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการฟรีที่นี่ คลิกอ่านรายละเอียด
more>>
   
บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือจัดการศึกษา (MOU) 30 กันยายน 2553
วันที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้จัดทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรDownload
more>>
 
Page no. 1/7 1 2 3 4 5 6 7
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000007 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472200 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin