ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
ข่าวภายในวิทยาลัย
 
   
ข่าวกิจการนักศึกษา งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันที่ลงข่าว 17 ม.ค. 2555
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ณ บริเวณหน้าศาลากลาง ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมาDownload
more>>
   
กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 11 มกราคม 2555
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้ทำการเปิดสอนและปิดการฝึกอบรมการ ประเดือนธันวาคม 2554 - เดือน มกราคม 2555
more>>
   
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 3/2554 วันที่ลงประกาศ 30 ธ.ค. 2554
โปรดอ่านรายละเอียดต่อท้ายประกาศ ดูตัวอย่างใบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่Download
more>>
   
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 9 ธ.ค. 2554
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครบ 84 พรรษาDownload
more>>
   
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประจำเดือนธันวาคม 2554 วันที่ 23 ธันวาคม 2554
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมในพิธีเสกและอัญเชิญน้้าพระพุทธมนต์ เพื่อเข้าร่วมในพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554Download
more>>
   
กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร หลักสูตรฝึกอบรม ประเดือน ธันวาคม 2554 - เดือนมกราคม 2555 11 ธ.ค. 2555
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้ทำการเปิดสอนและปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือนธันวาคม 2554 - เดือนมกราคม 2555
more>>
   
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเข้าร่วมงานวันปิยมหาราช 3 พ.ย. 2554
วันที่ 23 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการสภา และครูอาจารย์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราชDownload
more>>
   
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย :ร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรเทโว 3 พ.ย. 2554
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา ประจำปี 2554 ของวัดกระซ้าขาว ร่วมกับประชาชนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครDownload
more>>
 
         
Page no. 1/8 1 2 3 4 5 6 7 8
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000074 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472267 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin